BHP

Bezpieczeństwo i Higiena

Ciągle zmieniające się przepisy odnośnie Prawa Pracy oraz rynku pracodawcy i pracownika powodują, iż warto zaufać tym, którzy posiadają rzetelną wiedzę oraz kwalifikacje w wymienionym zakresie. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia zatrudnionym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy ale również wiedze w zakresie przepisów BHP w szczególności tych, które dotyczą wykonywanej przez pracowników pracy. Zatem ważne jest zapewnienie wartościowych pod względem merytorycznym szkoleń bhp, aby w razie wypadku uniknąć niepotrzebnych problemów i stresu.

Oferta szkoleń z zakresu BHP uwzględnia:

- pracodawców oraz kadrę kierowniczą,
- pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
- pracowników administracyjnych, biurowych i innych,
- kadrę zatrudnionej na stanowiskach robotniczych,
- kadra na stanowiskach inżynieryjno- technicznych,
- pracowników służby BHP

Swoje szkolenia KOBE prowadzi zarówno stacjonarnie, jak i on-line (e-learning, blended-learning), a ich zakres dostosowuje do specyfiki danej firmy.
W razie potrzeby KOBE prowadzi też szkolenia bezpośrednio.

Oprócz standardowych szkoleń firma organizuje szkolenia dla pracodawców i pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Ponad to firma służy fachowym doradztwem w zakresie prawa pracy, wdraża innowacyjne rozwiania, które usprawniają procedury wykonywania prac na określonych stanowiskach zachowaniem bezpieczeństwa i obowiązujących norm. Firma w swoim zespole posiada specjalistów z zakresu RODO, posiadających tytuł Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzięki czemu może świadczyć pełen zakres usług.

ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ

Nasza zasada brzmi „ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ”, dlatego też ciągle się rozwijamy i gromadzimy coraz większą grupę zadowolonych klientów