P. Poż

KOBE jest organizatorem szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia prowadzone są w niewielkich grupach z wykorzystaniem multimediów, przez co stają się atrakcyjniejsze dla kursantów.
Po zakończonym szkoleniu kursant otrzymuje imienny certyfikat.
W swojej kadrze posiadamy wykwalifikowanych inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniach można uzyskać rzetelną wiedzę między innymi z zakresu środków ochrony przeciwpożarowej, bezpiecznej ewakuacji oraz wszelkich informacji wynikających z przepisów prawa.

Organizowane przez nas w formie e-learningu szkolenia PPOŻ są bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców którzy chcą aby ich pracownicy zostali w sposób rzetelny przygotowani do ewentualnych kryzysowych sytuacji, a jednocześnie chcą zminimalizować związane z tym koszty.
Ponad to, sporządzamy dokumentację przeciwpożarową oraz tworzymy instrukcje bezpieczeństw pożarowego.

Prowadzimy szkolenia PPOŻ dla trzech grup stanowisk:

- pracodawców oraz kadrę kierowniczą,
- pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
- pracowników administracyjnych, biurowych i innych,
- kadrę zatrudnionej na stanowiskach robotniczych,
- kadra na stanowiskach inżynieryjno- technicznych,
- pracowników służby BHP

Swoje szkolenia KOBE prowadzi zarówno stacjonarnie, jak i on-line (e-learning, blended-learning), a ich zakres dostosowuje do specyfiki danej firmy.
W razie potrzeby KOBE prowadzi też szkolenia bezpośrednio.

Oprócz standardowych szkoleń firma organizuje szkolenia dla pracodawców i pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Ponad to firma służy fachowym doradztwem w zakresie prawa pracy, wdraża innowacyjne rozwiania, które usprawniają procedury wykonywania prac na określonych stanowiskach zachowaniem bezpieczeństwa i obowiązujących norm. Firma w swoim zespole posiada specjalistów z zakresu RODO, posiadających tytuł Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzięki czemu może świadczyć pełen zakres usług.

ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ

Nasza zasada brzmi „ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ”, dlatego też ciągle się rozwijamy i gromadzimy coraz większą grupę zadowolonych klientów