RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO (GDPR) czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

General Data Protection Regulation (unijny skrótowiec to GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec) zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r.

Od maja 2018 roku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich 28 państw członkowskich mają być ujednolicone. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia, zostanie uchylona europejska dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) natomiast w Polsce RODO zastąpi obowiązującą dotychczas Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

RODO tak naprawdę dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże korporacje – na przykład firmy ubezpieczeniowe czy instytucje finansowe – oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jak sklep internetowy czy salon kosmetyczny.
Danymi osobowymi są wszelkie dane, które wskazują na konkretną osobę czyli dające możliwość zidentyfikowania osobę fizyczną. W praktyce będzie to np. imię i nazwisko, PESEL, numer IP, adres e-mail jeżeli wskazuje nazwisko i imię wraz z domeną firmy, w której osoba jest zatrudniona. W związku z tym nasza firma wyspecjalizowała się w opracowaniu dokumentacji związanej z Ochroną Danych Osobowych oraz wdrożeniu rozwiązań, które w zaocznym stopniu to ułatwią. W naszym zespole posiadamy Inspektorów Danych Osobowych, którzy dzięki odpowiednim kursom i szkoleniom posiadają praktyczną wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

Ponadto firma KOBE organizuje szkolenia dla pracodawców i pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz BHP ochrony przeciwpożarowej oraz BHP. Służymy fachowym doradztwem w zakresie prawa pracy, wdrażamy innowacyjne rozwiania, które usprawniają procedury wykonywania prac na określonych stanowiskach z zachowaniem bezpieczeństwa i obowiązujących norm.

ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ

Nasza zasada brzmi „ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ”, dlatego też ciągle się rozwijamy i gromadzimy coraz większą grupę zadowolonych klientów