Pierwsza pomoc

Firma KOBE organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na szkoleniu prezentujemy rzetelną wiedzę praktyczną, dotyczącą udzielenia pierwszej pomocy nie tylko w momencie zatrzymania akcji serca, ale także w przypadku złamań, zakrztuszeń, porażenia prądem i wielu innych. Pokazujemy jak rozpoznać udar i jak skutecznie zareagować podczas zawału serca. Każdy z uczestników posiada możliwość przećwiczenia RKO na fantomie pod okiem osób posiadających wymagane kwalifikacje.

Najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia. Są to tak zwane „złote” minuty. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku, ma osoba poszkodowana.

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone przez KOBE to szansa uratowania życia w sytuacji jego zagrożenia, gdy liczy się każda sekunda.

Dążymy do tego, aby jak najwięcej osób znało zasady udzielania tej kluczowej pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy udowadniają, że pierwsza pomoc to proste niewymagające wykorzystania przyrządów działa. Wymagają od osoby jej udzielające wyłącznie podstawowej wiedzy w tym zakresie, dlatego tym bardziej warto odbyć szkolenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne.

Pierwsza pomoc to przede wszystkim prawidłowe i bezpieczne dla ratującego nawiązanie pierwszego kontaktu z poszkodowanym, co pozwala prawidłowo i trafnie ocenić stan, w jakim się on znajduje oraz podjąć decyzję co do dalszych działań. Szkolenia z pierwszej pomocy uczą ponadto, że należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny.

Jeżeli nie, należy sprawdzić, czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne. Gdy parametry życiowe są dostrzegalne, należy zabezpieczyć poszkodowanego, tak by nic więcej już mu się nie stało i wezwać specjalistyczną pomoc.

Oferowane przez nas szkolenia pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych ratowników medycznych i instruktorów przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego (w tym manekiny, aparaty AED, itp.).

Program szkolenia z pierwszej pomocy obejmuje kilka kluczowych obszarów tematycznych. Należą do nich podstawy prawne i zasady postępowania w miejscu zagrożenia, a także bloki tematyczne związane z poszczególnymi rodzajami urazów. Są to:
- zatrucia i oparzenia;
- zadławienie, krwawienie i wstrząsy;
- urazy głowy, oczu i klatki piersiowej;
- złamania, zwichnięcia, porażenie prądem, urazy związane z agresją zwierząt;
- resuscytację i postępowanie nieprzytomnym poszkodowanym;

Ponadto szkolenia z pierwszej pomocy dotyczą również zakładowego systemu pierwszej pomocy, w tym punkty z apteczkami. Szkolenia z pierwszej pomocy skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym ważnym zakresie. Ponadto program szkolenia został dostosowany do potrzeb klientów biznesowych. Mogą wziąć w nich udział pracownicy wybrani przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w ramach systemu zakładowego. Szkolenia przeprowadzamy u naszych klientów w firmach, placówkach ale również w naszej siedzibie.

ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ

Nasza zasada brzmi „ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ”, dlatego też ciągle się rozwijamy i gromadzimy coraz większą grupę zadowolonych klientów